ترام – چاپ و بسته بندی جعبه لوکس و انواع کالا در تیراژ انبوه

تازه‌ها

در ادامه نصب تجهیزات جدید در طرح توسعه گروه صنعتی ترام ، امروز عملیات نصب دو ماشین دایکات KOENIG & BAUER-IBERICA Ipress 144 و KOENIG & BAUER-IBERICA Ipress 106 آغاز شد...</p>
<div style="margin: 10px auto; text-align: center;"><a class="btnp" href="/teram-group/news">بیشتر بخوانید</a></div>
<p>

آغاز عملیات نصب دو ماشین دایکات

در ادامه نصب تجهیزات جدید در طرح توسعه گروه صنعتی ترام ، امروز عملیات نصب دو ماشین دایکات KOENIG & BAUER-IBERICA Ipress ۱۴۴ و KOENIG & BAUER-IBERICA Ipress ۱۰۶ آغاز شد...

بزرگترین دستگاه چاپ ۶ رنگ دبل کوتینگ کشور در طرح توسعه شرکت ترام چاپ در حال نصب و راه اندازی می باشد. نصب این ماشین چاپ در ابعاد ۱۴۵×۱۰۶ سانتی‌متر با آخرین تکنولوژی روز دنیا ...</p>
<div style="margin: 10px auto; text-align: center;"><a class="btnp" href="/teram-group/news#n2">بیشتر بخوانید</a></div>
<p>

نصب بزرگترین ماشین چاپ ۶ رنگ

بزرگترین دستگاه چاپ ۶ رنگ دبل کوتینگ کشور در طرح توسعه شرکت ترام چاپ در حال نصب و راه اندازی می باشد. نصب این ماشین چاپ در ابعاد ۱۴۵×۱۰۶ سانتی‌متر با آخرین تکنولوژی روز دنیا ...

در راستای ارزش «رشد» نظام مدیریت دانش در گروه صنعتی ترام استقرار یافت. در این نظام تمامی همکاران امکان اشتراک‌گذاری تجارب خود و یا بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر را خواهند داشت...</p>
<div style="margin: 10px auto; text-align: center;"><a class="btnp" href="/teram-group/news#n3">بیشتر بخوانید</a></div>
<p>

نظام مدیریت دانش

در راستای ارزش «رشد» نظام مدیریت دانش در گروه صنعتی ترام استقرار یافت. در این نظام تمامی همکاران امکان اشتراک‌گذاری تجارب خود و یا بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر را خواهند داشت...