خدمات مشتری – ترام

خدمات مشتری

معتقدیم انتخاب ما توسط مشتری، به طور فزاینده بر اساس نحوه خدمتی است که برای مشتری انجام می‌شود.

ما در گروه ترام باور داریم که موفقیت و رشد در خدمات مشتری تنها با داشتن فرهنگ سازمانی مبتنی بر زنجیره ارزش ، به طور کامل به دست می‌آید در نتیجه خدمت به مشتری را سرلوحه فعالیت ترام قراردادیم.

خدمات مشتریان از زیربنایی‌ترین لایه‌های سازمان تا مدیریت ارشد به صورت منسجم در خدمت اطلاع‌رسانی و کسب رضایت مشتری قرار دارند و واحد خدمات مشتریان به منزله وکیل مدافعی است که در قلب یک چرخه‌ی بهبود مستمر وظیفه بهبود خدمات مشتری را در تمامی سطوح سازمان به عهده دارد.

 

مهمترین اهداف مجموعه ترام بر پایه ۵ ارزش تعریف شده در مجموعه TERAM محقق میگردد.

Trust Elegance Respect Above and beyond MindFulness
ایجاد ساختاری:

 • صادقانه
 • شفاف
 • سیستمی
نحوه ایجاد ارتباطی حرفه‌ای بر مبنای اصول PR و در راستای حفظ برازندگی
 • انتخاب بر اساس شایستگی
 • اعتقاد به رابطه بلند مدت
 • عدم تضییع حقوق دیگران
 • خدمت رسانی بهتر به مشتری
 • توسعه محصول و به روز بودن
 • انجام و پیگیری درخواست مشتری در کوتاه‌ترین زمان
 • اطلاع‌رسانی از وضعیت درخواست یا هرگونه تغییر در وضعیت
 • ارائه گزینه‌های موثر به مشتری در مدیریت زمان و هزینه و …

تعهد واحد خدمات مشتریان ، ارائه اطلاعات با  این رویکرد به مشتری است.