مسئولیت حرفه‌ای – ترام

مسئولیت حرفه‌ای

سازمان‌ها  به مشتریان خود وابسته‌اند و آنها هستند که فلسفه وجودی سازمان ها را تشکیل میدهند لذا مسوولیت اول ما در برابر مشتریان است. ما در پی شناسایی مشتریانی هستیم که داشتن بسته بندی کارا و داشتن تامین کننده مناسب از ارزشهای کلیدی آنهاست تا بتوانیم نیازهای حال و آینده آنها را در زمینه بسته‌بندی درک نموده و برآورده سازیم و در جهت فرا رفتن از انتظارات ایشان تلاش کنیم. مفهوم ارزش از دیدگاه ما کلیه مواردی است که منجر به جلب اعتماد مشتری می گردد که از جمله به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 1. تحویل به هنگام سفارشات مشتریان مطابق با برنامه زمانبندی مورد توافق، از جمله مسئولیتهای ماست.
 2. ما راهکار متمایز برای بسته بندی مشتریان ارایه می دهیم و این کار را از طریق پرداختن به یک یا چند مورد از موارد زیر انجام می دهیم: ظرافت و زیبایی، توجه بیشتر به جزییات ، انطباق با مد روز، شیک بودن، تناسب هندسی، به کار گیری حواس غیر بصری
 3. تعامل ما با مشتری همراه با احترام ، اعتماد متقابل و اصول حرفه ای کسب و کار است.
 4. حفظ سلامت مالی و صداقت در کسب و کار از مهمترین ارزشهایی است که به آنها پایبندیم.
 5. ما خود را حافظ اسرار مشتریان می دانیم.
 6. ما به اجرای تعهدات خود پایبندیم.
 7. از جمله تواناییهای ما توان تبدیل ایده به محصول است که آن را حفظ کرده و ارتقا می‌دهیم.
 8. ما حافظ برند مشتریانمان هستیم.
 9. ما معتقد به استاندارد سازی و حرکت در مسیر دستیابی به بالاترین استانداردهای صنعت هستیم.
 10. ما بر اساس شاخصهای استاندارد صنعت طراحی، تولید و کنترل انجام عمل می کنیم.
 11. ما سفارشات مشتریان خود را در محیطی منطبق با استانداردهای بهداشتی صنعت تولید می‌کنیم.
 12. در راستای بهبود مستمر خدمت رسانی به مشتری نوآوری از ارزشهای محوری ماست.