چشم انداز و ماموریت – ترام

تغییر زبان

چشم انداز و ماموریت

برآن هستیم که بسته بندی نیز نقطه قوت محصولات شود.

رسالت ترام:

مشتریان ما شرکت‌ها و سازما‌‌ن‌های معتبری هستند که محصولات آنها نیاز به بسته‌بندی دارد و به اهمیت بسته‌بندی واقف هستند و نقش تامین‌کننده بسته‌بندی را در راستای دستیابی به اهداف خود کلیدی می‌دانند.

ما ارتقاء «کارایی بسته بندی» محصولات مشتریان را رسالت خود می‌دانیم و به نیازهای متنوع آنها در حوزه بسته‌بندی پاسخ می‌دهیم. منظور از کارایی بسته‌بندی این موارد است:

  • محافظت از محصول در برابر عوامل بیولوژیک، آسیب مکانیکی، سموم، حرارت، نور و …
  • تسهیل حمل محصول هم در تعداد کم و هم به تعداد زیاد
  • ایجاد جذابیت و تشویق مشتری نهایی به خرید
  • ارائه اطلاعات لازم محصول
  • برند سازی و تمایز از محصولات مشابه
  • بدین منظور طراحی، پیش از چاپ ، چاپ و پس از چاپ بسته‌بندی محصولات آنها را انجام می‌دهیم.ما مهندسی ارزش انجام می‌دهیم تا بهترین راهکار را با درنظر گرفتن منابع و ارزش‌های مشتری و استفاده از مواد و تکنولوژی متنوع در اختیار ، ارائه دهیم.

ترام شرکتی ارزش محور است و فلسفه وجودی آن ، جدای از مسئولیت‌ها و ارزش‌های آن نیست.ترام خود را در مقابل مشتریان، کارکنان، سهام‌داران، تامین‌کنندگان و جامعه مسئول می‌داند.ما بر این باور هستیم که ارزش‌های ترام نه تنها معرف ما هستند بلکه موجب پایداری و رشد ما نیز می‌باشند.

چشم انداز گروه ترام