مسئولیت اجتماعی – ترام

مسئولیت اجتماعی

بر این باوریم که حفظ و ارتقا جامعه ای که در آن زندگی می کنیم وظیفه همه افرادی است که در جامعه زندگی می کنند. معتقدیم در جامعه ای سالم افراد سالم رشد می کنند و مطلوبیت و رضایت در چنین جامعه ای میسر خواهد بود. در این راستا مسئولیتهای زیر را برای ترام قائل هستیم.

  1. اقدامات انسان دوستانه و حمایت از مجامع خیریه
  2. ارتقا سطح علمی جامعه در ارتباط با بسته بندی
  3. حمایت از آموزش و پژوهش در صنعت بسته بندی

در همین راستا شرکت ترام اقدام به حمایت از مراکز زیر نموده است.

  • موسسه خیریه فخر الملوک در راستای حمایت و اشتغال دختران بی سرپرست
  • موسسه توانبخشی بیماران سندروم دان به منظور درمان، آموزش و توانمند سازی خانواده های آنها

 

به امید آینده روشن‌تر برای نسل فردا