مأموریت ترام – ترام

مأموریت ترام

مشتریان ما شرکتها و سازمانهای معتبری هستند که محصولات آنها نیاز به بسته بندی دارد و به اهمیت بسته بندی واقف هستند و نقش تامین کننده را در راستای دستیابی به اهداف خود کلیدی می‌دانند. ما ارتقای “کارایی بسته بندی” محصولات مشتریان را رسالت خود می‌دانیم و به نیازهای گوناگون آنها در زمینه بسته‌بندی پاسخ می‌دهیم. کارایی بسته بندی را اینگونه تعریف می‌کنیم:

۱. محافظت از محصول در برابر عوامل بیولوژیک، آسیب مکانیکی، سموم، حرارت، نور و …
۲. تسهیل حمل محصول هم در تعداد کم و هم به تعداد زیاد
۳. ایجاد جذابیت و تشویق مشتری نهایی به خرید
۴. ارائه پیامها و اطلاعات لازم محصول
۵. برند سازی و تمایز از محصولات مشابه

در این راستا “طراحی، انتخاب مواد، پیش از چاپ ، چاپ و پس از چاپ” سفارشات مشتریان را انجام می‌دهیم. با “مهندسی ارزش” بهترین راهکار را با درنظر گرفتن منابع و ارزش‌های مشتری و با استفاده از مواد و تکنولوژی‌های متنوع ارایه می‌دهیم.

ترام شرکتی ارزش محور است و فلسفه وجودی آن جدای از مسوولیت‌ها و ارزش‌های آن نیست. ترام خود را در مقابل مشتریان، کارکنان، سهامداران، تامین کنندگان و جامعه مسوول می‌داند. ما بر این باور هستیم که ارزشهایمان نه تنها معرف ما هستند بلکه موجب پایداری و رشد ما نیز می‌باشند.